......... TIJD- SCHRIFTEN

VAN DAG ALLEMAAL TOT FILOSOFIE MAGAZINE

- Leescafé: dag- en weekbladen + een aantal populaire maandbladen
- Eerste verdieping: jeugdtijdschriften
- Tweede verdieping: alle andere tijdschriften

Foto met een aantal tijdschriften voor volwassenen
Een beperkte selectie uit het tijdschriftenaanbod op de tweede verdieping

In de bibliotheek kan je behalve dag- en weekbladen ook een hele reeks tijdschriften raadplegen. Uitgezonderd het laatst verschenen nummer kan je die lenen.

Je kan fotokopieën nemen van tijdschriftartikels:  in zwart/wit (0,10 euro per A4-bladzijde) of in kleur (1,00 euro).

Hier vind je een lijst van de 110 tijdschriften waarop de bibliotheek een abonnement heeft.

Foto van het rek met de tijdschriften voor de jeugd
Tijdschriften voor de jeugd