Zilveren Griffels en Penselen uitgereikt

22 juni 2021

Logo van de Zilveren Griffels en de Zilveren Penselen

Gisteren ontvingen elf boeken een Zilveren Griffel, de prijs voor de best geschreven kinderboeken van het afgelopen jaar. Acht boeken kregen een Zilveren Penseel, de prijs voor de best geïllustreerde kinderboeken. Twee boeken ontvingen trouwens zowel een Zilveren Griffel als een Zilveren Penseel. Daarnaast zijn er ook maar liefst 26 Vlag en Wimpels toegekend; dat zijn eervolle vermeldingen. Van de in totaal 43 titels zijn er 42 te vinden in de Putse bib; zie hieronder.

De winnaars van een Zilveren Griffel of Penseel zijn automatisch genomineerd voor de Gouden Griffel dan wel het Gouden Penseel, die op vijf oktober bekendgemaakt worden.