Topjaar voor onze bib!

Sinds de deelname aan de Regiobib Rivierenland gaan de cijfers van de Putse bib steevast de goede richting uit. Genieten van de voordelen van een grote bib, maar de service van een eigen vertrouwde bib behouden, dat is zowat de samenvatting na een goed jaar Regiobib.

buitenzicht bib

Het aantal leners steeg op één jaar tijd met ruim 500 leden. Zo noteerde de Putse bib het voorbije jaar 2.836 actieve leden, waarvan er ruim 2.000 uit de eigen gemeente komen. “Het aantal inwoners dat lid is van onze Putse bib is op één jaar tijd gestegen met 145 personen, een resultaat waar we als gemeentebestuur zeer blij mee zijn. Dit toont meteen aan dat de Putse inwoners de inspanningen die we met onze bib leveren erg waarderen,” aldus burgemeester Peter Gysbrechts.

En bij de leners slaan niet alleen de boeken aan, ook strips zijn erg in trek, zeker bij jongeren. “1 op 4 uitleningen bij de jeugdige leners is een strip, maar ook volwassenen nemen de beeldverhalen mee naar huis. Daarom kocht onze bib het voorbije jaar weer heel wat nieuwe strips aan, net als boeken en tijdschriften. Alles samen ruim 3.500 nieuwe items”, vult schepen van cultuur Inge De Bie aan.

De enige collectie die minder wordt ontleend zijn de dvd’s, maar toch worden er op jaarbasis nog altijd 1.700 dvd’s ontleend.

Tot slot organiseerde de Putse bib in 2023 opnieuw een ruim aanbod aan activiteiten. Na de twee stillere coronajaren is het aantal activiteiten weer goed toegenomen. Ook voor dit kalenderjaar staan er alvast interessante lezingen, workshops en activiteiten op het programma.

Info: putte.bibliotheek.be