SPOEDCURSUS SPELLING

Woensdag 6 november

Foto met een beeld van de zaal tijdens de cursus spelling

Vanavond volgden 22 mensen een spoedcursus spelling in de bib. Zij weten nu dat “rode wijnglazen” en “rodewijnglazen” allebei correct Nederlands zijn, maar dat het over twee verschillende soorten glazen gaat. In het eerste geval hebben we het over wijnglazen met een rode kleur, in het tweede geval over glazen die in het bijzonder voor rode wijn bestemd zijn.

Spelling komt ook aan bod op 6 december. Die dag organiseert de bib van Putte ‘De Schrijfwijzen – Het Groot Dictee Heruitgevonden’.