KJV-samenkomst

Dinsdag 14 januari 2020

Een deel van de KJV-deelnemers tijdens hun eerste bijeenkomst

In september is de Putse bib gestart met een eigen KJV-werking (=Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen). Een groep van een veertigtal kinderen uit de derde en de vierde leerjaren van de zes Putse scholen lezen acht boeken en geven ze punten. Op dinsdag 14 januari kwamen deze enthousiaste lezers in de bib samen om in groep een van de boeken te bespreken. Als afsluiter kregen ze een lekkere hotdog aangeboden.

Meer foto's op onze Facebookpagina.