Herwig De Lannoy wint De Putse Pen 2019

Op vrijdag 22 maart werd voor de vijfde maal De Putse Pen uitgereikt. Voor deze auteursprijs komt iedereen in aanmerking die minstens één boek heeft gepubliceerd, 18 jaar oud is en in Putte woont. Het beheersorgaan van de gemeentelijke bibliotheek, voorgezeten door José Verschueren, moest dit jaar een keuze maken uit drie kandidaten: Herwig De Lannoy, Arlette Desmaré en Ines Geudens. Het was de eerste kandidaat die het meeste stemmen achter zijn naam kreeg.

Foto van de uitreiking  van de Putse Pen 2019

Herwig De Lannoy (° 1962) is geboren en getogen in Mechelen, maar woont al geruime tijd in Putte. Als licentiaat geschiedenis richt hij zich in zijn publicaties op de geschiedenis van de stad Mechelen. Zijn meest in het oog springende boek verscheen in 2017: ‘Een stad in omwenteling. Mechelen in de lange negentiende eeuw’. Op dit moment werkt hij aan een vervolg: ‘Mechelen in de twintigste eeuw’. Hij leverde ook bijdragen aan naslagwerken en publiceerde heel wat tijdschriftartikelen.

Vorige vrijdag werd Herwig De Lannoy gehuldigd in de Putse bibliotheek. Uit handen van waarnemend burgemeester Jeroen De Cuyper en schepen van Cultuur Inge De Bie ontving hij een exemplaar van ‘De Putse Pen’ en een oorkonde.

Voorkaft van het boek 'Een stad in omwenteling' van Herwig De Lannoy

Zowel de burgemeester als de schepen zijn verheugd dat de lijst met winnaars van De Putse Pen werd aangevuld met een naam die in heel Vlaanderen weerklank vindt. Vorig jaar ging de prijs naar jeugdauteur Inge Verbruggen, in 2017 naar amateurhistoricus Florent Van Vlasselaar, in 2016 naar historicus Frank Seberechts, en in 2015 naar allround auteur Gaston Van Camp.

Op de foto van links naar rechts: José Verschueren, Inge De Bie, Herwig De Lannoy en Jeroen De Cuyper. Meer foto's op onze Facebookpagina.

N.B. Herwig De Lannoy zal in het najaar twee lezingen verzorgen in de bib van Putte: op 8 oktober over de schoolstrijd en op 12 november over de Belgische revolutie van 1830.