Heropening van de bib

Op maandag 25 mei heropende de bibliotheek van Putte haar deuren. Ook op zaterdag (10-13 u.) zijn we weer toegankelijk.  Om het coronavirus geen vrij spel te geven, gelden er een aantal regels en beperkingen.

 • Het leescafé blijft gesloten. Gezellig dag- en weekbladen lezen met een koffietje is er helaas nog niet bij. De internetcomputers blijven afstaan. De bib beperkt zich dus voorlopig tot haar kerntaak: het uitlenen van boeken, dvd’s en tijdschriften.  Ook van de zadenbib kan er gebruikgemaakt worden; lerarenkaarten afhalen blijft mogelijk.
 • Het bestel- en afhaalsysteem zetten we stop, behalve voor mensen die om medische redenen geen bezoek aan de bib kunnen brengen. Zij kunnen wel nog een pakket laten klaarleggen om het door iemand anders te laten afhalen.
 • Uiteraard dient iedereen in de bibliotheek anderhalve meter afstand te bewaren, ook de kinderen.  Om dat mogelijk te maken mag er per 15 vierkante meter maximaal één bezoeker aanwezig zijn. Probeer daarom uw bibliotheekbezoek te beperken tot 30 minuten.
 • In tegenstelling tot wat in de winkels geldt, mag u met meerdere mensen (van dezelfde bubbel) naar de bib komen. Het moet wel gaan om mensen die iets wensen uit te lenen, die in het bezit van een lenerskaart zijn dus (of zich willen laten inschrijven).
 • Aan de ingang en her en der in de bib zijn er flesjes met ontsmettingsvloeistof geplaatst. Maak er gebruik van.
 • Op de gelijkvloerse en op de eerste verdieping zijn er vaste looproutes met eenrichtingsverkeer aangeduid. Deze dienen strikt gevolgd te worden.
 • Wie naar boven wil, neemt de trap. Afdalen gebeurt met de lift. Wie slecht ter been is, rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens mogen de lift uiteraard in beide richtingen gebruiken.
  In de lift mag er slechts één iemand aanwezig zijn, tenzij het om mensen gaat die behoren tot dezelfde bubbel.
 • Het inleveren van eerder uitgeleende materialen gebeurt aan de twee zelfscanbalies. Ze mogen uitsluitend door plustwaalfjarigen bediend worden. Er zijn wegwerpzakdoekjes voorzien,  zodat uw vingers niet in contact komen met de aanraakschermen.
 • Het uitlenen van nieuw uitgezochte materialen gebeurt aan de personeelsbalie op de benedenverdieping, NIET aan de zelfscanbalies.
 • Voor vragen om informatie kan u terecht aan de balie op de eerste verdieping.
 • Betaal bij voorkeur met de bankkaart: contactloos of met behulp van wattenstaafjes. Payconiq behoort ook tot de mogelijkheden.
 • Aangezien het virusvrij houden van toetsenborden geen sinecure is, is er slechts één cataloguscomputer beschikbaar. Ontsmet zelf het klavier en de muis met de beschikbare ontsmettingsvloeistof.
 • Het is handig als u vooraf thuis de nodige opzoekingen doet: putte.bibliotheek.be (zonder www). In de bib kan u onze catalogus raadplegen met de smartphone. Er is gratis wifi: putte_guest (zonder wachtwoord). Tot slot is ook nog de infobalie.
 • De zadenbib is verhuisd naar de eerste verdieping.
 • De uitleenbare tijdschriften van het leescafé vindt u nu op de eerste verdieping. Ook de meest recente nummers kan u lenen. Dat laatste geldt tevens voor de tijdschriften op de tweede verdieping.
 • De afdeling genealogie is gesloten. Er kunnen geen opzoekingen voor stamboomonderzoek gedaan worden.
 • Het dragen van mondmaskers en/of handschoenen is niet verplicht, maar iedereen is vrij om dat wel te doen.
 • Gebruik uw gezond verstand. Het is bekend dat dit bij bibliotheekgebruikers ruimschoots aanwezig is.

U hoeft bovenstaande regeltjes en richtlijnen niet uit het hoofd te leren. Alles staat aangeduid in de bib. Laat het ons weten als u iets onveilig, onduidelijk of verwarrend vindt. Ongetwijfeld zullen we in het begin nog moeten bijsturen.

Op onze Facebookpagina kan je een instructiefilmpje bekijken.