Einde boeteloze periode

Door de coronacrisis en de bijbehorende beperkte dienstverlening van de bib, werden de voorbije weken de uitleentermijnen automatisch verlengd. Aan deze situatie komt evenwel een einde.

Foto van een groot aantal biljetten van 50 euro

Vanaf woensdag 20 mei zullen we opnieuw de in het gebruikersreglement bepaalde boetes in rekening brengen voor het overschrijden van de uitleentermijn, zijnde € 0,10 per dag en per exemplaar.

Als u boeken, dvd’s of tijdschriften van de bib in bezit heeft die vóór 29 april geleend werden, dienen deze uiterlijk op dinsdag 19 mei weer in de bib te zijn. U kan ze tijdens de gewone openingstijden (behalve op zaterdag) binnenbrengen in de bib. Daarnaast kan u dag en nacht gebruik maken van onze inleverbox; die is sinds 13 mei hersteld.

De uitleentermijn verlengen kan online of via de telefoon (015 76 78 81). Houd er wel rekening mee dat verlengen niet mogelijk is als het boek of de dvd door een andere lener gereserveerd is, en ook niet als de totale uitleentermijn meer dan 70 dagen bedraagt.