De mooiste zin van het jaar

26 juli 2019

Voorplat van het boek 'Een kreet is de ramp niet' van Tonnus Oosterhoff

De Tzum-prijs bekroont elk jaar de mooiste zin uit een boek dat verschenen is in het voorgaande jaar. Voor 2019 is dat een zin uit de essaybundel ‘Een kreet is de ramp niet’ van de Nederlandse schrijver Tonnus Oosterhoff. Dat boek zit jammer genoeg niet in de Putse bib. Graag een seintje als iemand het wil lezen.

Dit is de bewust zin: “Ik lijk op een houtworm die na een verkeerde beweging ruggelings uit het dak van de Oude Kerk in Amsterdam valt: in het vallen ontvouwen de kruisribben zich aan hem tot een lang omgekeerd schip, terwijl hij daarvoor niet wist dat er meer bestond dan het stuk plank waarin hij en zijn voorvaderen zwoegden voor hun dagelijks brood.” Het is een zin van 58 woorden, en dus ontvangt de auteur 58 euro.