Bubbel en Kat in VBS Beerzel

Dinsdag 26 maart 2019

Foto van het voorlezen in VBS Beerzel
Cover van het prntenboek 'Vriendjes' van Michael Foreman

Bubbel en Kat zijn nog steeds op ronde. Deze keer hielden ze halt in de Vrije Basisschool van Beerzel, meer bepaald bij de kindjes van juf Nancy en juf Veerle. Ann Anthonis was de voorleesster van dienst.

Meer foto's op onze Facebookpagina.