Bibliotheken zijn meer dan ooit nodig!

Bibliotheken zijn meer dan ooit nodig, zo blijkt uit een grootschalig gebruikersonderzoek. De resultaten over de invloed van de coronacrisis op bibliotheken en hun gebruikers zijn positief.

Icoon van 'Bibliotheken zijn meer dan ooit nodig!'

Ruim negentig procent van de respondenten van een grootschalig gebruikersonderzoek geeft aan dat bibliotheken meer dan ooit nodig zijn. De resultaten over de invloed van de coronacrisis op bibliotheken en hun gebruikers zijn positief. Een bezoek aan de bib droeg bij tot het algemeen welzijn: tachtig procent hield een positief gevoel over aan een bezoekje aan hun lokale bibliotheek. Ook minister-president Jan Jambon is hier blij om en geeft een pluim aan de sector: De bibliotheekmedewerkers bewezen dat ze op een professionele manier met deze verantwoordelijkheid kunnen omgaan. Ze maakten in deze moeilijke periode van de bibliotheek een veilige plek. De bibliotheken vormden een blijvende motor voor het stimuleren van leesplezier en ze boden hulp aan mensen met lage digitale skills of zonder toegang tot het internet."

Meer info op de website van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie.