Leesmunten

Wat is de bedoeling van de leesmunten die de kinderen meebrengen van de bib?

Foto van een hele berg leesmunten

De leesmuntenactie loopt in samenwerking met de zes basisscholen van Putte. Het doel ervan is het bibliotheekgebruik te bevorderen.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Zowel kleuters als leerlingen van het lager onderwijs kunnen leesmunten sparen.
  • De kinderen krijgen in de bibliotheek per bezoek één leesmunt, ongeacht het aantal boeken dat ze meenemen. Wie uitsluitend dvd’s leent, heeft geen recht op een leesmunt. Strips tellen wel mee.
  • Wie naar het voorleeshalfuurtje komt luisteren, krijgt een leesmunt na afloop.
  • De leesmunten zijn beschikbaar in de bibliotheek van Putte. Kinderen die gebruik maken van een andere bibliotheek, kunnen bij de leerkracht op vertoon van het uitleenticket een leesmunt krijgen.
  • De leesmunten worden in de klas gespaard. Elke klas probeert een zo groot mogelijk aantal leesmunten bij elkaar te krijgen. Per school is er een afzonderlijke wedstrijd voor de leerlingen van het lager onderwijs en voor de kleuters.
  • De periode waarin leesmunten kunnen gespaard worden, loopt van 1 juli tot en met 30 april van het volgende jaar.
  • De klas die op 30 april de meeste leesmunten (gemiddeld per leerling) gespaard heeft, ontvangt als beloning een pakket boeken, bestemd voor de klasbibliotheek.