Leeskring

Een leeskring bestaat uit mensen die hun leeservaringen willen delen met andere lezers. Regelmatig komen ze samen om een roman te bespreken in een gezellige sfeer. Door te luisteren naar de meningen van anderen en die weer aan te vullen met de eigen interpretaties, ideeën en ervaringen ontstaat er een boeiend en leerrijk gesprek. De leeskringbegeleid(st)er leidt het gesprek in goede banen en zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt. Zij/hij weet meestal ook iets extra’s toe te voegen aan het gesprek: een aanvulling op inhoudelijk gebied, interessante weetjes over de auteur enz...

  

Foto van de leeskring in actie

De Putse leeskring komt zes maal per jaar samen in de hoofdbibliotheek, meestal op een dinsdagavond (20u-22u). Het lidmaatschap is gratis; men moet enkel lid zijn van de openbare bibliotheek van Putte. Wij zorgen ruim op tijd voor voldoende exemplaren van de te bespreken boeken.

Programma 2023-2024