Karel Bogaerts

° Beerzel, 4 december 1934

Karels grootvader, ook Karel geheten, was een bekende figuur en stond lange tijd aan het hoofd van de gemeente Putte.
Gedurende tal van jaren verbonden aan de Belgische diplomatieke gezantschappen in het buitenland (o.a. Sovjet-Unie, Polen, Hongarije en Oostenrijk)
Medewerker van de Putse heemkring

 Bijdragen in de jaarboeken van Heemkring Het Molenijzer:

Monografieën:

Bijdragen in het driemaandelijks tijdschrift “Molenwijzer” van de Koninklijke Heemkring Het Molenijzer:

 • Het ontspanningsleven van onze voorouders (september 1992)
 • Postbedeling vroeger en nu (juni 1992)
 • Gezinsdrama op de Grasheide (december 1992)
 • Vasten 200 jaar geleden (maart 1993)
 • De oudste Putse aanplakbrief  (maart 1993)
 • De Oostenrijkse erfenisoorlog en Putte (maart 1993)
 • Doodt niet, geeft geen ergernis (juni 1993)
 • Valentine Van den Putte en de eerste telefooncentrale in Putte (september 1993)
 • Putse fanfares (december1993)
 • Wie is de bezetene? (maart 1994)
 • De geboorte van de Peulismolen (juni 1994)
 • Het “Broederschap van de goede doodt” te Beerzel (september 1994)
 • Een ongeluk komt nooit alleen (september 1994)
 • Rumoerig Putte (maart 1995)
 • Folklore: Een boerenverhuis (september 1995)
 • De steenbakkerijen in Putte (december 1995)
 • Het proces Jan Vervloet (september 1996)
 • Godsdienstige feesten en volksgebruiken te Putte in de 17de eeuw (december 1996)
 • Uit Puttes verleden (maart 1997)
 • De “Beerzelse brekken” (september 1997)
 • Gerechten uit 1672 (september 1997)
 • De Putse Zuidfrontstrijders (december 1998)
 • Moed en zelfopoffering (juni 2000)
 • Onze boomkwekers (september 2000)
 • De medaille van St.-Helena (september 2000)
 • Brandt de Latoenehoef? (december 2000)
 • Nieuw lied op de Barbarsche moord (maart 2001)
 • Processen 1853-1880: chronologisch (juni 2001)
 • Processen 1853-1880: overtreders alfabetisch (september 2001)
 • De kadril van Putte (juni 2002)
 • Toponymie (september 2002)
 • Uit de brieven van Suske Bogaerts 1914-1918 (december 2002)
 • Toponymie: de Ixenheuvel (juni 2003)
 • Dat waren nog eens pastoors (december 2003)
 • Varkenskoers (juni 2004)
 • Putse volksspelen (december 2004)
 • Een mes? (december 2004)
 • Grondlasten van Putte en Beerzel in 1586 (december 2005)
 • Kobe Paneel (juni 2009)
 • In de klas bij juffrouw Jeanne (juni 2009)
 • Onbekende Puttenaar, bekende Amerikaan: Dr. August J. Bogart (september 2009)
 • De wroeters van de Wolzakken (december 2010)
 • ,Aanvulling bij het boek 1000 jaar Putte (juni 2011)
 • Zonsverduistering (juni 2011)
 • Par action d’Eclat (december 2011)
 • Frans Van der Auwera, de eerste burgemeester van Putte (juni 2014)
 • Wijnbouw in Putte (juni 2014)
 • Met voorbedachten rade? (december 2014)
 • De nieuwe jongensschool (december 2017)
 • Toenamen, roepnamen en spotnamen (9 bijdragen vanaf maart 2018)
 • De nieuwe koster-schoolmeester (september 2018)
 • Hoe men ons vergiftigt (september 2018)
 • De jeugd van tegenwoordig (september 2019)
 • Onze speelse taal (december 2019)
 • “Persberichten”, verschenen in elk nummer van het driemaandelijks tijdschrift vanaf december 1994, telkens ongeveer vijf bladzijden. In maart 2020 verscheen de honderdste bijdrage van wat Karel vond over Putte en Beerzel in de archieven van kranten als Gazet van Putte, Ons Puts Weekblad, Gazet van Mechelen...