Internet

Geen internet thuis? Kom dan naar de bib.

Foto van drie internetcomputers

In het leescafé staan er vijf internetcomputers. Het gebruik ervan is gratis voor leden van de bibliotheek.

Nadat je je hebt aangemeld aan de uitleenbalie, mag je zestig minuten gebruik gemaakt worden van de computer. Deze tijdsduur wordt stilzwijgend verlengd als er zich geen andere kandidaat-gebruikers hebben aangeboden.

De internetcomputers kunnen gereserveerd worden, ook telefonisch. Men kan maximum één uur per dag reserveren, en maximum twee uur per week.

Gegevens van internet kunnen worden afgedrukt in zwart/wit (0,10 euro per A4-bladzijde) of in kleur (1,00 euro).

E-mailen kan niet, webmailen (Hotmail, GMail, ...) is wel mogelijk.

 

Hier kan je het volledige internetgebruikersreglement lezen.