De Leesjury

 

Voor enthousiaste lezers van het derde, het vierde, het vijfde en het zesde leerjaar.

Logo van de Leesjury

De Leesjury (voorheen KJV) is een leesproject voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar. De deelnemers (= juryleden) lezen tussen september en april acht boeken, aangepast aan de leeftijd. Daarna kunnen ze stemmen. Zo bepalen ze mee welk boek in de eigen leeftijdscategorie de winnaar wordt.

In de loop van het jaar komen de juryleden enkele keren samen om hun ervaringen uit te wisselen. Op het einde van het leesjaar wacht er nog een slotfeest.

In Putte zijn er twee leeftijdsgroepen actief:

  • Groep 3: 3de en 4de leerjaar
  • Groep 4: 5de en 6de leerjaar

De bibliotheek zorgt voor voldoende exemplaren van de te lezen boeken. Voor groep 3 verloopt de verdeling van de boeken via de scholen. De boeken voor groep 4 moeten in de bib worden opgehaald.

Interesse? Stuur dan een e-mailtje naar de bib. Meer informatie vind je ook op de website van de Leesjury.