Boek
Nederlands

Het glimpen van de welkwiek : gedichten

Het glimpen van de welkwiek : gedichten

Titel
Het glimpen van de welkwiek : gedichten
Auteur
Ilja Leonard Pfeijffer
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2001
104 p.
ISBN
90-295-3581-4

Besprekingen

De debuutbundel van de classicus Ilja Leonard Pfeijffer, Van de vierkante man (1998), was een van de merkwaardigste poëtische gebeurtenissen van de laatste jaren. Hier kwam een dichter aan het woord die opnieuw resoluut zocht naar baldadigheid, retoriek en verbeelding, die zich ten volle overgaf aan de uitbundigheden en de uitwassen van de taal. Het leek bij momenten zelfs alsof een nieuwe Lucebert was opgestaan. Ook in Het glimpen van de welkwiek komt dezelfde visionaire kracht ten volle naar boven. In ieder gedicht wordt de lezer verbaasd én geïntrigeerd door onverwachte taalvondsten, door een retoriek die opzweept en meeneemt. Tegelijk echter is, meer nog dan in het debuut, sprake van een bijzonder boeiende visie op de wereld én op de taak van de dichter. Vooral de klassieke wortels van de dichter komen daarbij aan de oppervlakte; in zijn gedichten herneemt én parodieert hij zo de oorsprong van de literatuur zelf. Dat wordt reeds duidelijk in het retorische openi…Lees verder
Van alle nieuwe, jonge dichters is Ilja Leonard Pfeijffer (1968) zonder enige twijfel de meest opzienbarende. Zijn debuut 'Van de vierkante man' (1998*) werd bekroond met de C. Buddingh' prijs 1999 en ook deze tweede bundel is zo overweldigend en goed dat een prijs niet uit kan blijven. Pfeijffer heeft in de poëzie het elan teruggebracht, de breedsprakige en woordkunstige orakeltoon die herinnert aan Lucebert en Ter Balkt. Voor hem is poëzie 'geen poging tot pogen te prevelen / Wat de onuitsprekelijk sensibele ziel in eenzelvige stilte / denkt niet te vermoeden omtrent het onzegbare / van verstilde binnenmeren' maar 'de dansende wereld dromen en pijnlijk leven zingen / in de taal van mensen / poëzie is mens'. In het lange programmatische gedicht 'Vuurvogel' (dat is: de dichter) rekent hij af met verschillende richtingen in de dichtkunst, waaronder de podiumdichters en de intimisten; hijzelf vertegenwoordigt 'de zuiver ziedende dichter die zich op het spel zingt'. Zowel vrije versvorm …Lees verder

Over Ilja Leonard Pfeijffer

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Vera de Kok

Ilja Leonard Pfeijffer (Rijswijk (ZH), 17 januari 1968) is een Nederlands dichter, classicus en schrijver. Op 13 mei 2014 won hij de Libris Literatuurprijs voor zijn roman La Superba en hij werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2019 met zijn roman Grand Hotel Europa. Pfeijffer woont in Genua.

Levensloop

Pfeijffer, zoon van een leraar Nederlands en een remedial teacher, doorliep het gymnasium aan het Sint Maartenscollege in Voorburg. Daarna volgde hij een studie klassieke talen (Grieks en Latijn) aan de Rijksuniversiteit in Leiden en promoveerde in 1996. Hij was van 1992 tot 2004 werkzaam als classicus, c.q. graecus aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in het werk van de klassieke dichter Pindarus. In 1998 won hij de C. Buddingh'-prijs voor zijn dichtbundel Van de vierkante man. Voor de Boekenweek 2000 stelde hij de bundel De Antieken: Een korte literatuurgeschiedenis samen. Va…Lees verder op Wikipedia