Human Rights Cartoonexpo

Van 6 tot en met 21 augustus is er in de bibliotheek een tentoonstelling te bekijken met cartoons over mensenrechten.

Themabeeld van de Human Rights Cartoonexpo
                                              © Amnesty International België

Onze vrijheid van meningsuiting is o.a. neergelegd in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zij omvat het recht om allerlei soorten informatie en ideeën op te zoeken, te ontvangen en te verspreiden, over grenzen heen. De vrijheid van meningsuiting geldt ongeacht het middel waarmee de informatie verspreid wordt, en ongeacht de vorm van de informatie. Zij is dus ook van toepassing op cartoons.

In dit kader heeft Amnesty International i.s.m. de Olense Kartoenale een expo uitgewerkt met 40 cartoons over mensenrechten.


Rekening houdend met de coronamaatregelen kunnen er maximaal zes personen tegelijk de expo bezoeken.