Bibliotheek Putte

Uitlenen

Het uitlenen van boeken, dvd's en tijdschriften is gratis gedurende de eerste drie weken. Indien uitgeleend tussen 10 juni en 10 augustus, bedraagt de gratis uitleentermijn vijf weken.

Een verlenging van de gratis uitleentermijn is alleen mogelijk indien de materialen niet door andere leners zijn gereserveerd, en indien de totale uitleentermijn niet meer dan zeventig dagen bedraagt. Het aantal boeken, tijdschriften en/of dvd's dat tegelijkertijd op een lenerskaart kan worden uitgeleend is beperkt tot tien.

Wie geleende materialen langer bijhoudt dan de gratis uitleentermijn, betaalt hiervoor een boete van 0,10 euro per dag en per stuk. Voor het verzenden van een maningsbrief waarmee de lener op de hoogte wordt gebracht van het overschrijden van de uitleentermijn, wordt een kostprijs van 1 euro aangerekend.

Indien boeken, tijdschriften of dvd’s na honderd dagen nog niet werden teruggebracht, worden ze beschouwd als verloren. De lener dient dan de aankoopprijs van het materiaal te betalen, verhoogd met een boete van 10 euro en de gemaakte administratiekosten.