Bibliotheek Putte

Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Boeken of dvd’s die niet in de collectie van de bibliotheek van Putte zitten, kunnen worden aangevraagd bij een andere bibliotheek. De kostprijs hiervoor bedraagt 2,50 euro per stuk. Zodra het betreffende materiaal is toegekomen, wordt men hiervan op de hoogte gebracht.

Van tijdschriftartikels kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij andere openbare bibliotheken. De kostprijs hiervan is afhankelijk van wat de leverende bibliotheek aanrekent.